top of page
Camping for funksjonshemmede. Camping, hytter og båt tilgjengelig for rullestolbrukere og handikappede. Vår restaurant, møterom og toaletter er også tilrettelagt for handikap.

Fjordcamp ønsker å være tilgjengelig for bevegelseshemmede og de som bruker rullator / rullestol, vi kan derfor tilby to hytter og en båt tilpasset formålet for våre gjester. I tillegg har store deler av området asfalterte veier og flere av våre aktiviteter er mulig å gjennomføre eller kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Vår hovedbygning med restaurant, møterom og toaletter er også tilpasset for bevegelseshemmede.

 

 

We want to be accessible for physically disabled/wheelchair users, we can therefore offer two cabins and a boat suitable for the purpose for our guests. In addition, much of the area have paved roads and several of our activities is feasible and can be adapted. Our main building with restaurant, meeting rooms and toilets are also adapted for disabled/weelchairs.

 

 

Wir wollen für körperlich Behinderte / Rollstuhlfahrer zugänglich sein, wir bieten daher können zwei Kabinen und ein Boot für den Zweck geeignet für unsere Gäste. Darüber hinaus viel von der Gegend haben Straßen gepflastert und einige unserer Aktivitäten ist machbar und kann angepasst werden. Unsere Hauptgebäude mit Restaurant, Tagungsräume und Toiletten sind auch für Behinderte / Rollstuhl- angepasst.

 

Camping for funksjonshemmede. Rullestolvennlig, rullator, overnatting for handikap og rullestol i Vesterålen, Nord Norge, Lofoten, Bø i Vesterålen.
Hytter

 

 

Cabins

Hytter med 2 soverom, tilpasset for bevegelseshemmede / rullestol.

Klikk på linken "Hytter" for mer informasjon og bilder.

 

 

 

 

Cottages with 2 bedrooms, adapted for disabled / wheelchair. Click the link "cabins" for more information and pictures.

Camping, hytter og båt tilgjengelig for rullestolbrukere og handikappede. Vår restaurant, møterom og toaletter er også tilrettelagt for handikap. .Handicap boat wheelchair friendly
Båt

 

 

Boat

1 båt 19 fot med 50 hk. motor tilpasset for

funksjonshemmede / rullestol, nedfellbar baug for lettere ombordstigning / kjøre rullestol om bord. Klikk på linken "Båt" for mer informasjon.

 

1 boat 19 feet with 50 hp. motor adapted for handicapped / wheelchair, folding bow for easier boarding / run wheelchair on board. Click the link "Boat" for more information.

bottom of page