top of page

Informasjon om fritidsfiske

Det er egne regler for fritidsfiske i Norge, du kan lese mer på nettsidene til Fiskeridirektoratet,App om fritidsfiske

Her kan du ved å skanne QR-koden ovenfor laste ned Fiskeridirektoratets app for fritidsfiske. Denne første versjonen av appen har informasjon om:

•hummerfiske
•beskrivelser og faktainnhold om de vanligste norske fiskeartene
•tips om ferdsel på sjøen
•fredningsbestemmelser
•tillatte redskap
•mulighet for å varsle direktoratet elektronisk om situasjoner vi bør vite om, for eksempel rømt oppdrettsfisk, algeoppblomstring, oljeutslipp med mere.

Appen har også en funksjon for været med informasjon om flo/fjære og månefaser der brukeren er.

Det er laget egne sider på tysk, engelsk, polsk og russisk, slik at utenlandske fritidsfiskere også kan ha nytte av appen.Dersom du leser denne siden på mobil eller nettbrett, kan du laste ned appen ved å klikke på denne lenken: http://fritidsfiske.myapp.name/

bottom of page