top of page

Informasjonskapsler og personvern

 

Fjordcamp benytter seg av informasjonskapsler, også kjent som «cookies», på nettstedet.

 

Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler er et stykke data i form av tekst eller tall som lagres lokalt på din datamaskin, når du besøker nettstedet. Vi benytter oss av informasjonskapsler for å få informasjon om blant annet din nettleser, operativsystem, domenenavn, IP-adresse og hvilke sider du besøker på vårt nettsted. Dette er opplysninger som blir benyttet til intern statistikk, og brukt til å forbedre nettstedet og din brukeropplevelse.

 

Samtykke av bruk av informasjonskapsler

 

Ved å besøke fjordcamp.no samtykker du samtidig til at vi kan benytte informasjonskapsler. Dersom du ønsker å dekativere bruk av informasjonskapsler, kan du gjøre dette i innstillingene på din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan medføre en dårligere brukeropplevelse, eller at deler av nettstedet ikke fungerer i det hele tatt.

 

Personopplysninger

 

Fjordcamp behandler all informasjon vi mottar fra deg i samsvar med personvernloven. Ved å bruke nettstedet godtar du at vi kan samle inn og benytte eventuell informasjon du sender.

 

Fjordcamp kan bruke dine personopplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-post, for at vi og eventuelle samarbeidspartnere skal kunne levere tjenester og produkter som er tilgjengelig på vårt nettsted.

 

Fjordcamp kan bruke din informasjon til å sende deg e-post om våre produkter, tilbud og andre tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Du kan takke nei til slik informasjon ved å følge instruksjoner om avmelding i e-postene du mottar.

 

Fjordcamp kan benytte generell statistikk, brukeradferd og informasjon fra brukerundersøkelser i forbindelse med annonsering eller annen markedsføring. Slik informasjon vil ikke inneholde personopplysninger.

 

 

 

 

 

Cookies

 

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website.

Fjordcamp use cookies for getting information such as your web browser, operating system, domain name, IP address and which pages you visit at our web site. This information is used for internal statistics, and for improving our website and your user experience.

 

Acceptance of the usage of cookies

 

By visiting fjordcamp.no you also accept our use of cookies. If you wish to deactivate the use of cookies, you can do this in your web browser's settings. Please note that deactivating cookes may result that parts of the website will not work.

 

Personal information

 

Fjordcamp treats all information we receive from you in compliance with Norwegian personal protection legislation. By using our website you accept that we can gather and make us of any information you may send us.

 

Fjordcamp may use your personal information, such as name, address, telephone number and e-mail for delivering services and products, either by Fjordcamp or affiliates, which are available on our website.

 

Fjordcamp may use your information to send you e-mail abuot our products, offers and other products we think may be of interest to you. You can opt-out from these e-mails by following the cancellation instructions in the e-mails you receive.

 

Fjordcamp may use general statistics, user behaviour and information from user surveys in connection to advertising or other forms of marketing. This information will not contain personal information.

 

 

bottom of page